AUGAME KARTU SU TEATRU

Šeduvos amatų ir kultūros centro vaikų teatras „Laumžirgiai“, vadovė Izolina Stanulienė, dalyvauja projekte „Augame kartu su teatru“.

 Trumpas projekto pristatymas (projekto aktualumas, kultūrinė ir meninė vertė, tikslinė auditorija)

Tai tęstinis projektas, kuris įgyvendinamas nuo 2014 metų, tačiau projektas buvo trumpalaikis ir vyko mokinių vasaros atostogų metu. Šiais metais norime realizuoti ilgalaikį projektą, kuris, tikėtina, padėtų geriau pasiekti aktualių tikslų. Kūrybiškai mąstančio jauno žmogaus ugdymas yra šio laikmečio prioritetas, o teatras yra viena iš palankiausių aplinkų kūrybiškumui ugdyti(s).Teatrinė patirtis plėtoja ne tik specifinius meninius gebėjimus, bet skatina  visapusiškiau ir lanksčiau mąstyti, kūrybiškiau išnaudoti viduje slypinčius išteklius, sukuria palankią aplinką  bendradarbiavimui. Paauglystėje jaunuoliai dažnai ,,nusisuka“ nuo meno, pradeda nepagrįstai negatyviai vertinti  kūrėjus ir kūrybinę aplinką dėl bendruomenėje gajų stereotipų apie menininkus ir meną. Projekto metu paaugliai stebės, gilinsis, analizuos, tyrinės ir patys aktyviai veiks profesionalaus teatro aplinkoje, o tai sudarys galimybę pagilinti žinias ir supratimą apie teatro meną bei formuotis naujoms vertybėms. Paaugliai kartu su menininkais ieškos atsakymo į klausimą ,,ką menai gali jiems duoti?”. Visada bus aktualus asmens, sugebančio aktyviai komunikuoti su menininkais ir jų sukurtais kūriniais, ugdymas(is), todėl, tikėtina, kad projekto metu įgytas patyrimas prisidės prie supratingo teatro meno žiūrovo bei, apskritai, būsimo meno vartotojo auginimo. Projektas turės dalyviams egzistencinę vertę: ugdys(is) supratimą, kad menas vertingas, todėl kad jis egzistuoja; pasirinkimo vertę: išlaikys pasirinkimo galimybę vartoti menus ateityje; palikimo vertę: teatro menas patyrimo būdu bus perduotas jaunajai kartai.

Projektas skiriamas paaugliams nuo 14 iki 19 metų, taip pat meninių dalykų  bei neformalaus švietimo pedagogams.

 

2.5. Projekto tikslas (siekiamas rezultatas)

Supažindinti paauglius su meno vartojimo nauda. Sudaryti sąlygas pažinti iš arti miesto profesionalų teatrą: Šiaulių valstybinio dramos teatro skirtingų sričių menininkai dalinsis asmenine patirtimi, paaugliai galės giliau  suvokti kūrybinės veiklos prasmingumą, suprasti tokios veiklos tęstinumo galimybes, susipažinti su teatro srities profesijomis. 60 paauglių iš Šeduvos, Pasvalio ir Šiaulių kartą per mėnesį  edukacinėse dirbtuvėse gilinsis į pagrindinius spektaklio (su)kūrimo elementus ( vaidmens kūrimo, režisūros, grimo ir scenografijos) bei sukurto produkto (spektaklio) atkodavimo subtilybes.

Projektas, tikėtina, didins kultūrinį sąmoningumą ir prisidės prie dalyvių skonio formavimo bei kultūrinio gyvenimo įvairovės.

 

2.7. Numatomi dalyviai

Dalyviai: Šiaulių moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studija ,,Kompanija šauni“, vadovai Dalė ir Virginijus Dargiai (35 dalyviai)

Pasvalio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija ,,Drama“, vadovė Asta Simonaitė ( 15 dalyvių)

Šeduvos kultūros ir amatų centras, direktorė Izolina Stanulienė ( 10 dalyvių)

Edukacinių dirbtuvių vedėjai: Šiaulių valstybinis dramos teatras ( Paulius Ignatavičius, Jonas Tertelis, Nomeda Šatkauskienė, Ramunė Žilinskienė, Monika Šaltytė).

 

2.8. Projekto uždavinius įgyvendinančių veiklų kalendorius

Iki 2019 m. rugpjūčio 10 d. sukonkretinti  ir suderinti edukacinių veiklų kalendorių su visais partneriais ir užsiėmimų vadovais;  parengti informaciją projekto viešinimui.

Iki rugsėjo 1d. susitarti dėl projekto dalyvių maitinimo paslaugos; viešinti projektą žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Rugsėjo – Gruodžio mėn. įgyvendinti projekto veiklas Šiaulių dramos teatre ir teatro studijoje ,,Kompanija šauni” pagal numatytą veiklos programą:

 

Rugsėjo 27 d. (penktadienis)

10.00-10.30 Įžanga į projektą, taisyklių sukūrimas, dviejų grupių suformavimo žaidimas, susipažinimas su dirbtuvių vedėjais. 

10.30- 13.00 Teatro kritiko dirbtuvės: ,,Kaip atkoduoti spektaklį?“  (teatrologė Nomeda Šatkauskienė (Ig.,II gr.).

13.00-14.00 Pietūs

14.00-16.30 Grimo arba scenografijos dirbtuvės (I gr.) /Užsiėmimas su vaikų ir jaunimo teatro studijos ,,Kompanija šauni” vadovais Dale Dargiene, Virginijumi Dargiu (II gr.).

18.00-20.00 Spektaklio stebėjimas, diskusija su aktoriais, refleksija ( rež. J.Vaitkus ,,Nebylys”)

 

Spalio 15/22d (antradienis)?

 

10.00-10.30 Susipažinimas su dirbtuvių vedėjais. 

10.30-13.00 Spektaklio režisūros dirbtuvės: repeticijos stebėjimas, diskusija su režisieriumi (I gr., II gr.)

13.00-14.00 Pietūs.

14.00-16.30 Teatro kritiko dirbtuvės: kokie teatro kritiko uždaviniai? Mokiniai susipažins su šiandien vyraujančiais teatro meną analizuojančiais žanrais. Turės galimybę paimti interviu iš teatro kūrėjų, bandys parašyti tekstą apie matytą spektaklį ar stebėtą repeticiją, ar Valstybinį Šiaulių dramos teatrą.

18.00 -20.00 Spektaklio stebėjimas, diskusija su aktoriais, refleksija. ( Bomaršė ,,Figaro”, rež.Lebeliūnas, Naisių teatras)

 

Lapkričio 22d. (penktadienis)

10.00-10.30 Susipažinimas su dirbtuvių vedėjais. 

10.30-13.00 Vaidmens kūrimo (išorinis ir vidinis personažo pasaulis) dirbtuvės (I gr.)/ Grimo arba scenografijos dirbtuvės (II gr.).

13.00-14.00 Pietūs.

14.00-16.30 Vaidmens kūrimo ( išorinis ir vidinis personažo pasaulis) dirbtuvės (II gr.) /Užsiėmimas su vaikų ir jaunimo teatro studijos ,,Drama” vadove Asta Simonaite (Igr).

18.00 – 20.00 Spektaklio stebėjimas, diskusija su aktoriais, refleksija (Mindaugas, tekstas – Justinas Marcinkevičius, Nikolas Darnstädt, Rež. – Nikolas Darnstädt)

 

Gruodžio mėn.

10.00-10.30 Susipažinimas su dirbtuvių vedėjais. 

10.30-13.00 Spektaklio režisūros dirbtuvės: garsas ir šviesa spektaklyje, kūrybinės užduotys, diskusija su režisieriumi (I gr., II gr.).

13.00-14.00 Pietūs.

14.00-16.30

18.00-21.00 Spektaklio stebėjimas, diskusija su aktoriais, projekto refleksija, padėkos.

 

Projekto metu realizuosime  patirtinio mokymo(si) metodą, kuris apims 3 mokymosi dimensijas: pažintinę (dalyviai įgis naujų žinių apie teatro meną), efektyviąją (naujos žinios ir patirtis bus priimamos gyvai, emocionaliai, asmeniškai įsitraukiant) ir socialinę (bendraujant ir bendradarbiaujant, dalinantis patirtimi, veiklą pristatant bendruomenei ).

Apie projektą, jo tikslus ir rezultatus informuosime Šiaulių, Pasvalio ir Šeduvos bendruomenes per įvairias informavimo priemones (https://www.etaplius.lt/,  RS2 radiją, Šiaulių TV, Splius TV, Facebook, https://twitter.com/instagram)