„Viena laimė ir keturios nelaimės“

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos fakulteto, Teatro katedros, Režisūros III kurso, režisūros ir vaidybos egzamino spektaklis „Viena laimė ir keturios nelaimės“ (pagal A.Čechovo apsakymus) Vaidino: Aleksandra Kovalenko, Augustė Gaidytė, Laura Žičkutė, Vitaras Skromanas ir Vytautas Kubilius.

VASAROS STOVYKLA

XIII-oji edukacinė – kūrybinė teatro stovykla ,,Svajoti, kurti , tobulėti“ Palangoje pradžiugino ir sužavėjo Šeduvos kultūros ir amatų centro vaikų teatro ,,Laumžirgiai“ artistus. Gavę Kuršėnų vaikų teatro ,,Ikaras“ kvietimą į stovyklą iš džiaugsmo šokinėjome. Atidarymo šventėje Palangos senojoje gimnazijoje šeši vaikų teatriukai prisistatė. Taip susipažinome su ,,Ikaru“, vadovai Leontina ir Petras Valskiai, Kuršėnų Pavenčių mokyklos ,,Leliukais“, vadovė Rasa Poškienė, Užvenčio ,,Pepinuku“, vadovė Ona Granickienė, Joniškio ,,Bendraamžiais“, vadovai Arvydas Butkus, Rasa Lipskienė, kuršėniškių šiuolaikinių šokių grupė ,,Čip čip“, vadovė Gitana Ramanauskienė. Pasirodėme ir mes, „Laumžirgiai“. Skaitykite toliau

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Šeduvoje


Birželio 14 d. minėjome Gedulo ir Vilties dieną. Vidurdienį prie paminklo Šeduvos geležinkelio stotyje padėjome gėlių ir uždegėme atminimo žvakutes tremtiniams. Jadvyga Peleckienė pasidalino skaudžiais prisiminimais apie tautos istorijos puslapį – prieš 77 metus Lietuvoje prasidėjusius trėmimus, jos šeimynos aštuonerių metų išgyvenimus tremtyje.
Gedulo ir Vilties dieną minima ir pal. Teofiliaus Matulionio diena. Vakare Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Šv. Mišios aukotos už tremtinius ir Lietuvos laisvės kankinius. Po Šv. Mišių Smilgių kultūros centro, Perekšlių padalinio suaugusiųjų mėgėjų teatras „Saulėgrįža“ parodė spektaklį ,,Iš svajonių gimsta tikrenybės“. Režisierė Audronė Palionienė. Svečių teatras yra 2018 m. pasaulio lietuvių dainų šventės ,,Vardan tos…“ dalyviai. Daugiau foto https://photos.app.goo.gl/ytJqhbihUox8x4bL6

ir čia https://photos.app.goo.gl/qytuAGP13MdAXiFCA

,,Laumžirgiai“ dalyvavo Sekminių šventėje

Vaikų teatras ,,Laumžirgiai“ dalyvavo Sekminių šventėje Smilgių etnografinėje sodyboje. Jie vaidino sektaklį ,,Žąsinas“, šoko ir žaidė kartu su kitais Sekminių piemenukais.​

Daugiau foto >> https://photos.app.goo.gl/f8MeMhrBnfUhgJBX2
Šimtas piemenėlių ralio ralio!
Praėjusį sekmadienį pagal krikščioniškas tradicijas ir liaudies papročius buvo švenčiamos Sekminės (septintas sekmadienis po Velykų). Ši šventė užbaigia ankstyvojo pavasario darbus ir pradeda kitą metą, kuris yra tarp Sekminių ir šventojo Jono – Rasos, Kupolių šventės. Tai visa ko gamtoje kupėjimo ir vešėjimo metas. Todėl per Sekmines šeimininkės beržų šakelėmis išpuošia namus, o piemenėliai jų priskynę pina vainikus ir dabina karvėms ragus. Dabar piemenauti vaikams nebereikia, bet prisiminti senąsias tradicijas ir Sekminių linksmybes su piemenų žaidimais, rateliais dainomis ir vaišėmis – smagu. Šios tradicijos puoselėjamos Smilgių etnografinėje sodyboje kasmet rengiant šalies vaikų folkloro šventę. Šiemet ji dedikuota valstybės 100-mečiui, todėl pavadinta „100 piemenėlių ralio ralio! ”.  Skaitykite toliau

Paminėta tarptautinė teatro diena

Šeduvos teatro mylėtojai, lankantys kultūros ir amatų centro mėgėjų teatrą „ŠKAC“ tarptautinei teatro dienai skyrė du spektaklius. Kartu su Alksniupių mėgėjų teatru pirmadienio vakarą pasirodė Radviliškio kultūros centre. Alksniupiečiai parodė spektaklį „Pergudrauti velnią“,o šeduviečiai suvaidino spektaklį apie Juozą Šnapštį – Margalį „Leiskit į Tėvynę“. Abu šie mėgėjų teatrai liepos 4 d. dalyvaus 2018 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės ,,Vardan tos“ teatro dienoje ,,Iš svajonių virsta tikrenybės“ Vilniuje. FOTO

Antradienio popietę su teatro diena ir artėjančiomis Šv. Velykomis šeduviečiai sveikino pakruojiečius. Suvaidinta V. Rezčikovo komedija ,,Dievo bausmė“. Tenai vyko pagyvenusiųjų žmonių klubo ,,Šeduvos svajokliai“ susitikimas – pobūvis su bendraminčiais senjorais. FOTO