Laisvės gynėjų diena

Sausio trylikta Šeduvoje buvo paminėta Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje Šventomis Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas Virginijus Kazaitis. Po mišių tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Eisena, lydima Šaulių sąjungos patraukė į Laisvės aikštę, kur padėjo gėlių ir uždegė žvakutes. Sugiedota Tautinė giesmė…..
Bažnyčioje  muzikinę – poetinę kompoziciją sukūrė ir atliko J. Vasiliauskienė su gimnazistais, Laisvės paminklo papėdę  neužmirštuolių žiedais papuošė pagyvenusiųjų žmonių klubas „Šeduvos svajokliai“
FOTO Sigitas Mikutis >> www.facebook.com