Paslaugos

Šeduvos kultūros ir amatų centro teikiamų paslaugų kainos

Eil. nr. Paslaugų pavadinimas Kiekis Kaina (Eur/%) Pastabos
1. Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja ŠKAC centras
1.1. Suaugusiems 1 asmeniui 1,00-5,00 Kai renginyje dalyvauja ŠKAC kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.
1.2. Suaugusiems 1 asmeniui 3,00-15,00 Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.
1.3. Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams 1 asmeniui 1,00-2,00 Kai renginyje dalyvauja ŠKAC kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.
1.4. Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams 1 asmeniui 2,00-9,00 Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.
2. Patalpų nuomos kainos
2.1. Koncertinės salės nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius) % 10-15% 10% – esant salės užpildymui iki 40%;
15% – esant salės užpildymui nuo 40%
2.2. Koncertinės salės nuoma su stacionariu garso aparatūros komplektu, stacionariu apšvietimu ir rūbine 1 val. 50,00
3. Kitos paslaugos
3.1. Renginio organizavimas 1 renginys 50,00–500,00 Pagal atskirą sutartį, priklausomai nuo darbų apimties
3.2. Meno kolektyvo pasirodymas kitose scenose 1 kolektyvas 50,00–500,00 Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, apimties, kelionės išlaidų (jei reikalinga).
3.3. Transporto nuoma 1 km.
1 val.
0,51
3,70
Kuro ir amortizacijos sąnaudos
Vairuotojo valandos atlygis + kuras
4. Edukacinio užsiėmimo kaina
4.1. Vaikams ir jaunuoliams iki 18 m. Kaina 1 mėnesiui 1,00–10,00 4 užsiėmimai
4.2. Suaugusiesiems Kaina 1 mėnesiui 2,00–15.00 4 užsiėmimai

Šeduvos kultūros ir amatų centro veiklos rūšys, teisės aktų nustatyta tvarka pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių

kūrybinė meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas 90.02;
kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93,29;
kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
meninė kūryba, kodas 90.03;
muziejų veikla, kodas 91.02;
meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
vaikų poilsio stovyklų organizavimas, kodas 55.20.20;
kino filmų rodymas, kodas 59.14;
garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;
viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla, kodas 70.21;
reklama, kodas 73.1;
fotografavimo veikla, kodas 74.20;
ekskursijų organizatoriaus veikla, kodas 79.12;
muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
interneto vartų paslaugų veikla, kodas 63.12;
kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;
kitų, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;
posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1.
Uždaryti
Skip to content