Projektas „Pasakojamoji tautosaka iš Šeduvos Babos lobyno“


„Pasakojamoji tautosaka iš Šeduvos Babos lobyno“

☑Įgyvendintas Šeduvos kultūros ir amatų centro parengtas ir Lietuvos kultūros tarybos bei Radviliškio r. savivaldybės finansuotas projektas „Pasakojamoji tautosaka iš Šeduvos Babos lobyno“. Tai itin svarbus, aktualus ir tuo pat metu turintis didžiulę išliekamąją vertę darbas. Juo į skaitmeninę laikmeną įrašyta (nufilmuota) ir išleista vienos žymiausių visoje Lietuvoje tradicinės kultūros pateikėjos, užrašytojos ir skleidėjos Emilijos Brajinskienės pasakojamoji tautosaka. Įvairus šios neeilinės asmenybės sukauptas paveldas jau užfiksuotas, paskelbtas knygos, garso ir vaizdo leidinių pavidalu. Dabar ir pasakojamoji tradicija sulaukė pakankamai dėmesio. Šis paveldas taip pat didžiulis, įvairus ir vertingas – tai pasakos, sakmės, legendos, pasakojimai ir pan., Šį projektą įgyvendinti ir E. Brajinskienės įrašytus pasakojimus padaryti viešai prieinamus buvo svarbu ir dėl kitų priežasčių – Lietuvoje apskritai beveik nėra publikacijų, kuriose būtų pateikiamas ne tik tautosakos turinys, bet būtų įgarsintas pats pasakojimas, atspindintis kalbėsenos, žodinės išraiškos būdą, stilistiką, jos skirtingumą, atsižvelgiant į skirtingus tautosakos žanrus. Juolab, kad Babos pasakojimas puikiai atspindi tradiciją ir yra itin vaizdingas, išraiškingas. Paskelbta medžiaga svariai pasitarnaus Šeduvos krašto žmonėms, ypač jaunimui, kaip edukacinė – išprusimą, savo krašto ir jo istorijos pažinimą skatinanti, tuo pat metu tapatybę bei savivertę stiprinanti priemonė, suteikianti kūrybiškumo, emocinio vystymosi galimybes ir tiesiog – džiaugsmo. Tautosakos mokslui tai reikšmingas tyrinėjimų, o visuomenei – savos kultūros pažinimo šaltinis. Projekto veiklos ir numatomi rezultatai yra svarbūs ne tik Šeduvos krašto, regiono, bet ir visos Lietuvos mastu. Į USB laikmeną įkelta medžiaga – penkios E. Brajinskienės papasakotos legendos ir nutikimai bei dešimt Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorės Nomedos Bėčiūtės suvaidintų ir įrašytų legendų. Gaila, kad Emilija Brajinskienė nesulaukė projekto įgyvendinimo pabaigos (mirė 2021 m. vasario 6 d.), tačiau šie atmintukai su specialia pakuote (išleista 200 vnt.,) išliks Šeduvos Babos – Emilijos Brajinskienės atminimo garbei.
📷Viešinant projektą, atmintukai „Pasakojamoji tautosaka iš Šeduvos babos lobyno“ padovanoti Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Radviliškio r. savivaldybei, Šeduvos m. seniūnijai, Radviliškio r. kultūros įstaigoms ir bibliotekoms, bei rajono folkloro ansambliams, E. Brajinskienės giminaičiams, aktorei N. Bėčiūtei, Daugyvenės kultūros – istorijos muziejui, Šeduvos gimnazijai, Šeduvos lopšeliui- darželiui. Tai bus reprezentacinė Šeduvos kultūros ir amatų centro dovana atvykstantiems svečiams. 🌹🌹🌹

Pasidalinkite socialiniuose tinkluose:

Uždaryti
Skip to content