Apie mus

Kultūra – tai sudėtinga visuma, jungianti žinojimą, meną, moralę, papročius ir visus kitus sugebėjimus bei įpročius, kuriuos žmogus įgyja būdamas visuomenės nariu.

Šeduvos kultūros ir amatų centras įkurtas 2014 m. Centre organizuojamos kolektyvų repeticijos, pasirodymai, atvykusių kolektyvų koncertai, spektakliai. Plėtojama ne tik kultūrinė, bet ir amatų veikla, vykdomi edukaciniai užsiėmimai, parodos.

Šeduvos kultūros ir amatų centro veiklos prioritetas: paslaugų kokybė, prieinamumo didinimas, kultūrinio savitumo ugdymas, etninės kultūros plėtotė, laiduojanti tautinio tapatumo išsaugojimą bei stiprinimą.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:

Mėgėjų meno puoselėjimas steigiant mėgėjų meno kolektyvus, bendruomenės narių laisvalaikio, atitinkančio bendruomenės kultūros poreikius, valstybinių, kalendorinių  ir  kitų švenčių,  parodų, spektaklių,  konkursų, pilietinių akcijų, masinių ir kitų renginių organizavimas. Įvairių kursų, paskaitų, seminarų, studijų, būrelių, klubų ir kitos veiklos susijusios su užimtumu, sklaida, kvalifikacijos kėlimu bei pramogomis, organizavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždaryti
Skip to content