Šeduvos kultūros ir amatų centre tęsiasi tarptautinis mažųjų erdvių festivalis „MIZANscena“!


Šeduvos kultūros ir amatų centre tęsiasi tarptautinis mažųjų erdvių festivalis „MIZANscena“!
🤩Kovo 22 d. parodytas SOLO teatro vienos dalies spektaklis pagal J.Biliūno ir jo žmonos J.Janulaitytės laiškus ir kūrybą „Jis ir JI“.
✍️Spektaklis “Jis ir ji” sukurtas pagal J.Biliūno ir jo mylimosios bei būsimos žmonos Julijos atvirlaiškius, vienas kitam siųstus iš Charkovo, Anykščių, Leipcigo, Berlyno, Ciuricho, Zakopanės, kurie ir po šimtmečio tebejaudina savo tyrumu, nuoširdumu, vos kelis metus tetrukusios meilės virpėjimu.
Birutė Mar: „Išties, ši istorija – lietuviška Romeo ir Džuljetos istorija, kurią norėjosi prikelti scenoje – rekonstruoti lyg išlikusią seną fotografiją, kurioje prie stalelio rymo susimąstę Jonas ir Julija. Norėjosi sugrąžinti tuos subtilius virpesius, atsklindančius iš J.Biliūno kūrybos, Jono ir Julijos meilės laiškų.“
„Jiedu abu ilgus metus gyveno toli nuo vienas kito; jiedu nei vienas ilgus metus nežinojo apie kitas kitą, kad abu kartu gyvena pasauly. Pagaliau jiedu susitiko… Abudu nustebo vienas kitą pamatę; abiejų vienu akies mirksniu sudrebėjo širdys krūtinėse; jiedviem rodėsi, kad jie seniai pasižįsta, kad jie jau yra vienas kitą matę. Ir jiedu padavė vienas antram ranką…“

Pasidalinkite socialiniuose tinkluose:

Uždaryti
Skip to content