Lietuvos žydų gelbėtojų dienos minėjimas


Kovo 15 d. – Lietuvos žydų gelbėtojų diena buvo minima Šeduvoje. Po Šv. Mišių Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, kurias aukojo kun. Virginijus Kazaitis, Šeduvos bažnyčios šventoriuje prie prelato Mykolo Karoso kapo įvyko „Giesmių ir istorijų“ valandėlė. Prelatas M. Karosas išgelbėjo iš geto gydytojo Paturskio, savanorių Nolio ir Kuperio šeimas. Ir šiems 6 suaugusiems, 5 vaikams suteikė Krikšto sakramentą. Deja, po kelių savaičių visi buvo išvežti į Panevėžį ir sušaudyti, Pavyko išsigelbėti tik vienai Sulamitai Nolienei, kurią prelatas paslėpė bažnyčioje po didžiuoju altoriumi. Suradęs patikimus žmones – Liudoviką ir Stanislovą Paluckus iš Šniukonių kaimo, perdavė Sulamitą jiems. Žydaitę išgelbėjusiai šeimai ir prelatui Mykolui Karosui suteiktas Pasaulio tautų teisuolių vardas.
`⚜️👀Šeduvos kultūros ir amatų centro darbuotojos papasakojo kelias istorijas apie Lietuvos žydų gelbėtojus. Tai – vienuolė Juozapata Kibelaitė visą gyvenimą auginusi kitų vaikus, per karą slėpusi trejų metukų Aleksandrą Šinderį, ūkininkas, partizanas, tremtinys Jonas Kupraitis–Viksva slėpęs ir rūpinęsis Miriam, Iseriu, Maša ir Estera. Radviliškiečiai Eugenija ir Viktoras Pekarskiai, bei jų dukra Neonila, šeduvietė Stasė Padgurskienė, kurie slapstė Lėją Dulickaitę–Šeštokienę su sūnumi Anatolijum. Totorė, musulmonė Felicija Radlinskienė išgelbėjusi Dorą ir Šifrą. Tam, kad būtų sunaikinta 100 žydų, užteko vieno budelio, o tam, kad būtų išsaugota nuo mirties vienas ar keli žydai, reikėjo daugiau nei dvidešimties žmonių milžiniškų pastangų, išmanymo, dvasinių jėgų ir ryžto. 925 lietuviams suteikti Pasaulio tautų teisuolių vardai.
Savo prisiminimais apie senelius Paluckus pasidalino jų anūkai. Aplankyti Liudovikos ir Stanislovo Paluckų kapai Šeduvos kapinėse, padėtos gėlės, uždegtos žvakės, sukalbėtos maldos.🌷🌷🌷

Pasidalinkite socialiniuose tinkluose:

Uždaryti
Skip to content