Šeduvos baba

Šeduvietė etnografė, Lietuvos šviesuolė Emilija Brajinskienė (1930–2021) iš senųjų šeduvių yra surinkusi ir užrašiusi virš 120 autentiškų Šeduvos krašto atsitikimų, legendų, sakmių, pasakojimų.

Šeduvos baba vadinama Emilija Brajinskienė surinko išsamų lietuvių liaudies kūrybos lobyną, kurį sudaro ir dainuojamoji tautosaka (lietuvių liaudies dainos, raudos), ir sakytinė tautosaka (pasakos, sakmės, padavimai, legendos, nutikimai, mįslės, minklės, patarlės, priežodžiai, burtai ir kerėjimo formulės, oracijos ir kt.), liaudies choreografija (žaidimai, rateliai), instrumentinės muzikos įrašai, netgi liaudies teatras ir humoras. Nemažai sukaupto tautosakinio paveldo naudota vietos folkloro ansamblių programoms, renginių scenarijams, didelė dalis perkelta į CD ir DVD formato laikmenas ir yra saugoma Lietuvos tautosakos rankraštyne, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir kitų giminingų įstaigų kolekcijose.

Uždaryti
Skip to content